นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดของเว็บไซต์เหล่านี้ควบคุมการใช้งาน www.hap2py.org (“เว็บไซต์”) และความสัมพันธ์ของคุณกับ Hap2py Private Limited (“Hap2py” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา”) ไม่ว่าจะเป็นแขกหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน Hap2py ขอ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลนี้ให้ปลอดภัยและได้รับการปกป้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าเหตุใดเราจึงต้องการข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณและจากบุคคลที่สามทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ แต่ไม่มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บุคคลที่สามรวบรวมจากคุณ

โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ แสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าถึงบริการของเราบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา เรายังอาจเลือกที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวทางอีเมลหรือโดยการแจ้งให้ทราบในหน้าแรกของเรา

ข้อกำหนดและคำจำกัดความต่อไปนี้ได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

 • “Hap2py”, “เรา”, “พวกเรา” และ “ของเรา” หมายถึง PEER 2 PEER FINANCE LIMITED ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์ www.hap2py.com (“เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ”)
 • “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ
 • “บริการ” รวมถึงการให้กู้ยืมและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเราผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา

การรวบรวมข้อมูลผู้ใช้:

หากต้องการสร้างบัญชีบน Hap2py คุณต้องให้รายละเอียดและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นแก่เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการระบุตัวตนลูกค้าของเรา และคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งควบคุมวิธีที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลของคุณ ในระหว่างการใช้บริการ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันและแอพมือถือของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากคุณและจากบุคคลที่สาม แม้ว่าข้อมูลบางอย่างจะต้องได้รับการบังคับ แต่ข้อมูลอื่นๆ ก็เป็นทางเลือกและข้อมูลบางส่วนจะยังคงเป็นส่วนตัว และบางส่วนจะถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราถือเป็นความสมัครใจ ข้อมูลนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณลงทะเบียนหรือเมื่อคุณใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขติดต่อ เพศ วันเกิด ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ ฯลฯ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำธุรกรรมของคุณ เช่น ข้อมูลการใช้จ่าย ผ่านแอปของเรา เป็นต้น
 • เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น SMS รายชื่อ ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลอุปกรณ์มือถือ เป็นต้น
 • ตัวระบุเฉพาะของคุณ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อมูลการตั้งค่า และประวัติการทำธุรกรรม
 • ข้อมูลที่รวบรวมผ่าน Facebook, Twitter, LinkedIn หรือบัญชีโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของคุณซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ
 • ข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณเขียนถึงเราโดยตรง (รวมถึงทางอีเมล) หรือแจ้งให้เราทราบทางโทรศัพท์
 • ข้อมูลอื่นใดที่ Hap2py จำเป็นต้องรวบรวมตามคำสั่งเฉพาะจากธนาคารใดๆ หรือตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 • รวบรวมข้อมูลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หน้าเว็บที่ดู วิธีนำทางผ่านเว็บไซต์และการโต้ตอบกับหน้าเว็บ ฯลฯ

โดยการลงทะเบียนสำหรับบัญชี Hap2py หรือเริ่มต้นแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ Hap2py หรือแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ คุณยินยอมให้เราติดต่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อความอีเมล ข้อความ WhatsApp หรือโทรศัพท์ และในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการโทรศัพท์ดังกล่าว คุณยินยอมให้ใช้ข้อความเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า/ปลอม และ/หรืออุปกรณ์โทรออกอัตโนมัติ ที่หมายเลขโทรศัพท์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Hap2py ของคุณ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือตามที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ใดๆ ที่เรามี คุณในบันทึกของเราหรือจากฐานข้อมูลสาธารณะและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอื่น ๆ ที่เราอาจเข้าถึงได้อย่างถูกกฎหมาย คุณยอมรับว่า Hap2py อาจติดต่อคุณโดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับข้อมูลและข้อเสนอบริการที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ Hap2py และแอปพลิเคชันมือถือ

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนออย่างต่อเนื่อง หากคุณไม่อนุญาตให้เรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเข้าใจว่าโดยการสร้างบัญชีหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราและคนอื่นๆ จะสามารถระบุตัวตนของคุณได้จากโปรไฟล์ Hap2py ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบภายใต้สถานการณ์ใด ๆ สำหรับการสร้างโปรไฟล์ของคุณหรือข้อมูลที่คุณให้ไว้ในนั้น Hap2py จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมในรูปแบบของ SMS การติดต่อ สื่อ หรือแหล่งอื่น ๆ ที่ผู้ใช้อาจอัปโหลด กระบวนการรวบรวมข้อมูลอาจแยกออกมา การใช้งานและการใช้งานในทางที่ผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณจะมอบให้เรานั้นเป็นไปโดยสมัครใจ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน คุณเข้าใจว่า Hap2py อาจใช้ข้อมูลบางอย่างของคุณซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็น ‘ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน’ ภายใต้กฎไอทีเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณและสำหรับการแบ่งปันข้อมูลเฉพาะกับบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้ความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายดังที่จะอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง

การแบ่งปันข้อมูลของคุณโดยบุคคลที่สาม

เราจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และธุรกรรมของคุณบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือเป็นความลับ หากเราใช้บุคคลที่สามสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ เหล่านี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้ได้รับการรักษาความลับด้วย เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามในเครือตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดเท่านั้น เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ขายและผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่ในนามของเรา เรากำหนดให้พวกเขาเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับและปลอดภัย และพวกเขาใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อดำเนินงานของตนหรือปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือและเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดร่วมกับบริษัททางการเงินอื่น ๆ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยหรือถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือของเรา และเป็นส่วนหนึ่งของหรือในระหว่างการเจรจาการควบรวมกิจการ การรวมบัญชี การขายสินทรัพย์หรือส่วนของบริษัท การจัดหาเงินทุน การเข้าซื้อกิจการ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หรือในสถานการณ์อื่นใดที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจ จะถูกโอนเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางธุรกิจของ Hap2py

การปกป้องข้อมูลของคุณ

เรารักษามาตรการป้องกันด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และทางกายภาพที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความปลอดภัย การรักษาความลับ และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้บนเซิร์ฟเวอร์ AWS Cloud เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลง การป้องกันบางอย่างที่เราใช้คือไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล SSL และการควบคุมการอนุญาตการเข้าถึง นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรือในพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีเฉพาะบุคลากรและผู้รับเหมาของ Hap2py เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้

อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจและยอมรับว่าไม่มีการรับประกันว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้เราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการส่งผ่าน การเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือและฐานข้อมูลของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทำอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม หรือการกระทำหรือการละเว้นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา และคุณจะไม่มีสิทธิ์ถือ Hap2py รับผิดชอบต่อการละเมิดความปลอดภัย

ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รวบรวมบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยทั่วไปไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถืออาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น Hap2py อาจมีความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการหลายรายซึ่งบริการของคุณอาจพบว่ามีประโยชน์และพร้อมสำหรับคุณจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ จากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผู้ให้บริการเหล่านั้นอาจต้องการให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้บริการของพวกเขา นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์นั้น เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะควบคุมการรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่เราเก็บรักษาไว้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและไปที่ “โปรไฟล์ของฉัน” ส่วนนี้ของไซต์มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น เพื่อปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว คุณไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้ใครทราบ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือทั้งหมดโดยบุคคลใดๆ ที่ใช้รหัสลูกค้าและรหัสผ่านของคุณ ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน คุณสามารถอัปเดตที่อยู่ทางกายภาพ หมายเลขโทรศัพท์ การศึกษาและข้อมูลการจ้างงานได้ตลอดเวลาบนเว็บไซต์

การติดตาม การใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และอุปกรณ์ติดตามที่คล้ายกัน

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ Hap2py ใช้คุกกี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ เราอาจใช้คุกกี้ในบางสถานการณ์ เช่น

 • เพื่อจัดสรรหมายเลขประจำตัวให้กับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ (คุณไม่สามารถระบุได้จากหมายเลขนี้)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขติดต่อ เพศ วันเกิด ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ ฯลฯ
 • เพื่อให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
 • เพื่อตรวจสอบว่าคุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์มาก่อนหรือไม่
 • เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของเว็บไซต์และแคมเปญออนไลน์
 • เพื่อระบุหน้าอื่นหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามที่คุณเข้าถึง
 • เพื่อตรวจจับการฉ้อโกงและเพื่อความปลอดภัย


คุณสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อไม่ให้รับคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้บริการที่ปลอดภัยที่ต้องใช้คุกกี้เพื่อเข้าร่วมได้ บริการบางอย่างรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ใบสมัครออนไลน์ของเราและคุณสมบัติบางอย่างของสมาชิก

ข้อมูลจากโฆษณาบนเว็บไซต์อื่น

เราวางและติดตามโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับผู้ลงโฆษณาหลายราย เราโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเราทำสัญญากับบุคคลที่สามเพื่อลงโฆษณาบนเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราในตำแหน่งที่เราคิดว่าโฆษณานั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด โฆษณาเหล่านี้อาจมีคุกกี้หรือกลไกอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ติดตามการตอบสนองของคุณต่อโฆษณาของเรา เราและบุคคลที่สามตามสัญญาของเราติดตามและรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณาและการตลาดของเราโดยใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจใช้ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของผู้ใช้ การเข้าชมหน้าและระยะเวลา และโฆษณาเฉพาะ หรือลิงค์ที่ผู้ใช้คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จะถูกเก็บไว้ในระหว่างกระบวนการนี้

ติดต่อ Hap2py

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือหากคุณเชื่อว่า Hap2py ไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ [email protected] หากคุณกำลังรายงานการไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในอีเมลหรือจดหมายของคุณ โปรดอธิบายรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (แต่โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับคุณหรือบุคคลที่สาม) ถึงวิธีที่คุณเชื่อว่านโยบายความเป็นส่วนตัวไม่ได้ ปฎิบัติตาม.