ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Hap2py มีฐานอยู่นอกประเทศมาเลเซียและเว็บไซต์ของเรา www.hap2py.asia (“เว็บไซต์”) และต่อไปนี้จะเรียกว่า “Hap2py” หรือ ‘ ‘พวกเรา’ หรือ ‘เรา’ ในฐานะผู้ใช้ (“ผู้ใช้”) ของเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เข้าใจว่า Hap2py เป็นแพลตฟอร์มที่ให้การเข้าถึงระหว่างผู้ใช้หลายรายในรูปแบบของสถาบันการเงิน พันธมิตรข้อมูลและพันธมิตรอื่น ๆ ผู้ให้กู้ ผู้กู้ยืม ผู้ให้บริการ ฯลฯ ด้วยมุมมองของ อำนวยความสะดวกในกิจกรรมการให้ยืมและการยืม รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น การกู้ยืม ฯลฯ ระหว่างผู้ใช้ ขอชี้แจงว่าคำว่า “ผู้ใช้” จะหมายถึงบุคคลใดๆ ที่ใช้เว็บไซต์ เช่น ผู้บริโภค สถาบันการเงิน พันธมิตรด้านข้อมูล และพันธมิตรอื่นๆ การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณแสดงว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์


ทั่วไ

เว็บไซต์ให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ (“แพลตฟอร์ม”) ที่รวบรวมผู้บริโภค สถาบันการเงิน พันธมิตรด้านข้อมูล และพันธมิตรอื่น ๆ ที่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ Hap2py เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการจัดหาแพลตฟอร์มสำหรับบุคคลใดๆ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น ผู้บริโภค สถาบันการเงิน พันธมิตรด้านข้อมูล และพันธมิตรอื่นๆ เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมต่อผู้ใช้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน Hap2py เพียงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างบุคคลสองคนดังกล่าว

 

คุณสมบัติ

ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ประกาศและตกลงอย่างชัดเจนว่าผู้ใช้เป็นบุคคลธรรมดาและถูกกฎหมายซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำสัญญาในประเทศมาเลเซีย ผู้ใช้สามารถใช้บริการของเว็บไซต์ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีรายละเอียดต่อไปนี้ ในกรณีที่เราเลือกที่จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ สำหรับบริการที่มีให้บนเว็บไซต์ โดยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ผู้ใช้ตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีรายละเอียดต่อไปนี้ หากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้หรือละเมิดข้อตกลงที่ทำขึ้นผ่านสื่อของเว็บไซต์ เราอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ ลบโปรไฟล์ของเขา/เธอ และเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์ทางออนไลน์โดยผู้ใช้บนเว็บไซต์ และ/หรือห้ามผู้ใช้ใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหากเชื่อว่าคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สรุปข้อกำหนดภายใต้ (“Hap2py Penny Limited”) จะให้บริการ (“บริการ”) แก่คุณบน www.hap2py.org (“เว็บไซต์”) โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ไว้ในที่นี้ เช่นเดียวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ขอแนะนำให้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ประสงค์ที่จะยอมรับ โปรดงดเว้นจากการใช้เว็บไซต์”

เว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ใช้ได้ เราเป็นผู้ให้บริการที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระหว่างบุคคลที่ยินดีให้ยืมและบุคคลที่ต้องการกู้ยืม การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการให้ยืมและการยืมยังขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้ใช้ตามลำดับตามความสามารถของตนในฐานะผู้ให้กู้/ ผู้ยืม/ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนผู้ใช้ในการตรวจสอบความสามารถทางการเงินของผู้ใช้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน เพิ่มหรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ใช้ ผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการอัปเดต/การเปลี่ยนแปลงใดๆ การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของผู้ใช้หลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงจะหมายความว่าผู้ใช้ยอมรับและเห็นด้วยกับการแก้ไข

 

ใบอนุญาตและการเข้าถึงไซต์

Hap2py ให้สิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดแก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์เป็นการส่วนตัว แต่จะไม่ดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ (นอกเหนือจากการแคชหน้า) หรือแก้ไขมัน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hap2py และ/หรือ บริษัทในเครือตามความเหมาะสม การเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และความพยายามใด ๆ ในการแก้ไข ปรับใช้ แปล หรือวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือจัดรูปแบบใหม่หรือจัดเฟรมส่วนใด ๆ ของหน้าเว็บไซต์ บันทึก ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ได้รับอนุญาต ใบอนุญาตนี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้และไม่อนุญาตให้มีการขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ การดาวน์โหลดหรือคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกเหนือจากการใช้งานของคุณ หรือการใช้การขุดข้อมูล โรบอต หรือเครื่องมือรวบรวมและดึงข้อมูลที่คล้ายกัน เว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ) ไม่อาจทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ เยี่ยมชม แจกจ่าย หรือแสวงหาประโยชน์อื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ต้องชัดแจ้ง ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hap2py และ/หรือบริษัทในเครือ ตามความเหมาะสม การใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะยุติการอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ได้รับจาก Hap2py


การตรวจสอบเว็บไซต์และบัญชีของคุณ

Hap2py มีสิทธิ์และเสรีภาพเสมอในการตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ในบัญชีของคุณ การตรวจสอบเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้ไว้ และผู้ใช้ทุกคนยังคงสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ไว้ในที่นี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวถึงในที่นี้ Hap2py ยังมีเสรีภาพในการลบเนื้อหาที่น่ารังเกียจใด ๆ ซึ่งขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ หรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานของรัฐตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ในขณะนี้ กำลังในประเทศมาเลเซีย

 

ข้อจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธการรับประกัน

แม้ว่าจะมีสิ่งใดที่ขัดแย้งกันในที่นี้ ทั้ง Hap2py และบริษัทในเครือ บริษัทย่อย เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ จะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือการสูญเสียใดๆ ของรายได้หรือกำไรที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณจะสละสิทธิ์ ปล่อย ปลดเปลื้อง และปกป้อง Hap2py บริษัทในเครือและบริษัทย่อย และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนแต่ละคน จากการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดใดๆ และทั้งหมด ค่าใช้จ่ายและสาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

ในฐานะผู้ใช้ คุณรับทราบด้วยว่าเราได้รักษาและดำเนินการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือของผู้ใช้ตามที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ให้ไว้กับเรา ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ แก่เรา และเราไม่ได้พบสิ่งเดียวกันนั้นในตัวอย่างแรก แม้จะมีมาตรการทั้งหมดที่นำมาใช้เพื่อรับรองการให้คะแนนหรือความน่าเชื่อถือของผู้ใช้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือความรับผิดใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดนัดใด ๆ ในนามของผู้ใช้ เราเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลและผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

Hap2py ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ความทันสมัย และ/หรือความทันเวลาของเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือการสื่อสารที่มีให้ในหรือผ่านการใช้งานเว็บไซต์ หรือการดำเนินการของ เว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดและ/หรือต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายทางการเงินหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณอันเนื่องมาจากความล่าช้า ความล้มเหลว การหยุดชะงัก หรือความเสียหายของข้อมูลใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งผ่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในการดำเนินงานของเว็บไซต์ ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันที่มีอยู่ในเอกสาร / เนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณเลือกสำหรับการใช้งานของคุณปราศจากรายการต่างๆ เช่น ไวรัส เวิร์ม มัลแวร์ ม้าโทรจัน และสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลายล้าง

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ บันทึก และปกป้อง Hap2py บริษัทในเครือ ผู้รับเหมา พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน และผู้ร่วมงานบุคคลที่สาม ผู้อนุญาต และหุ้นส่วนของ Hap2py จากการเรียกร้อง การเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย และความรับผิด ต้นทุนใดๆ และทั้งหมด และค่าใช้จ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้บริการหรือเว็บไซต์ในทางที่ผิดของคุณ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยคุณ หรือการละเมิดการรับรอง การรับประกัน และพันธสัญญาใด ๆ ทำโดยคุณในที่นี้หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือเป็นผลมาจากการข่มขู่ ใส่ร้าย ลามกอนาจาร คุกคามหรือล่วงละเมิดเนื้อหาที่โพสต์/ส่งโดยคุณบนเว็บไซต์ Hap2py ขอสงวนสิทธิ์โดยแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของคุณในการรับภาระแต่เพียงผู้เดียวในการต่อสู้และควบคุมเรื่องใดๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา รวมถึงสิทธิ์ในการระงับข้อพิพาท และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการป้องกันและการระงับข้อเรียกร้องเหล่านี้ของเรา เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินการใดๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อทราบ ย่อหน้านี้จะยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะสิ้นสุดลง

 

ผู้ลงโฆษณา/ลิงก์บุคคลที่สามบนเว็บไซต์

Hap2py ไม่รับผิดชอบต่อโฆษณาที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่มีลิงก์จากเว็บไซต์อยู่ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและแอปพลิเคชันมือถือดังกล่าวจัดทำขึ้น “ตามสภาพ” เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เท่านั้น โดยไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย สำหรับข้อมูลที่ให้ไว้ภายในเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่ได้ให้การรับรองหรือคำแนะนำใด ๆ แก่เว็บไซต์บุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่เว็บไซต์มีลิงก์ให้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยินยอมและตกลงว่าเนื้อหาที่ให้ไว้ในเว็บไซต์จะถูกซิงค์และจะพร้อมใช้งานในสื่อทั้งสอง

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ศาลแห่งประเทศไทยจะมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียว

 

ข้อร้องทุกข์

ผู้ใช้มีอำนาจเต็มในการยื่นเรื่องร้องเรียน/ แบ่งปันความคิดเห็น หากพวกเขาผิดหวังกับบริการของ Hap2py พวกเขาสามารถร้องเรียน/แสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งอีเมลไปที่ [email protected]

การปฏิเสธการรับประกัน

คุณเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า:

การใช้บริการและข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด (รวมถึงเนื้อหาของบุคคลที่สาม) ที่รวมอยู่ในหรือเข้าถึงได้จากบริการถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” บริษัทและผู้ให้บริการปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งต่อบริการและข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด (รวมถึงเนื้อหาของบุคคลที่สาม) ที่รวมอยู่ในหรือเข้าถึงได้จากบริการ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยต่อความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

บริษัทและผู้ให้บริการไม่รับประกันว่า:

บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ

บริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้

ข้อผิดพลาดทางเทคโนโลยีจะได้รับการแก้ไข

และคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลจากการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจากบริษัทหรือผู้ให้บริการผ่านหรือจากบริการนี้ ที่จะสร้างการรับประกันใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

 

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

คุณยอมรับว่าทั้งบริษัทหรือผู้ให้บริการ ตลอดจนบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการบัญชี หรือบริษัทในเครือใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งทนายความและศาลมักเรียกความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นแบบอย่าง รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ แม้ว่าบริษัทหรือผู้ให้บริการจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมาจาก:

การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการได้
ค่าใช้จ่ายในการรับสินค้าและบริการทดแทน
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ข้อมูล หรือบริการใดๆ ที่ซื้อหรือได้รับ หรือข้อความที่ได้รับ หรือธุรกรรมที่ป้อน ผ่านหรือจากบริการ
การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อความหรือพฤติกรรมของใครก็ตามในการให้บริการ

การใช้งาน การไม่สามารถใช้ การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ประสิทธิภาพหรือการไม่ปฏิบัติตามไซต์ผู้ให้บริการบัญชีบุคคลที่สาม แม้ว่าผู้ให้บริการจะได้รับคำแนะนำก่อนหน้านี้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดเชยบริษัทและผู้ให้บริการและบริษัทในเครืออย่างเต็มที่จากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจากหรือเกิดจากการที่คุณใช้ บริการ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการละเมิดของคุณ หรือการละเมิดโดยผู้ใช้รายอื่นในบัญชีของคุณ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของใครก็ตาม

 

นโยบายเอกสาร

Hap2py จะไม่ส่งคืนเอกสารใดๆ ของลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัตรประจำตัว หลักฐานที่อยู่ และรูปถ่าย Hap2py อาจเปิดเผยข้อมูล / เอกสารของลูกค้าไปยังหน่วยงานสินเชื่อ / สำนักงาน หรือสถาบันการเงิน / บุคคลที่สามอื่น ๆ ที่อาจต้องการข้อมูลตามที่ Hap2py / หน่วยงานกำกับดูแล / กฎหมายอื่น ๆ เห็นว่าจำเป็น ทั้งนี้ลูกค้าสละสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว

*หมายเหตุ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ Hap2py กำหนดเป็นครั้งคราว